Jaarplan 2021

Met zorg aangepakt

Doorontwikkeling en borging van het expertisecentrum en kennisknooppunt 

Doorontwikkeling procesregie en casusregie

Verbinding Zorg en Veiligheid 

Nieuw ondersteunend ICT-systeem 

Experiment en innovatie 

Onze plannen voor 2021

Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat het noodzakelijk is met meerdere organisaties uit de verschillende domeinen samen te werken om tot een oplossing te komen. Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden is een netwerkorganisatie waar justitie-, zorg- en gemeentepartners samenwerken aan de veiligheid voor alle burgers en aan het terugdringen van criminaliteit. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt procesregie in de meest complexe domein overstijgende casuïstiek.  

Alle ketenpartners binnen het Zorg- en Veiligheidshuis bundelen hun krachten en maken slimme verbindingen om te komen tot de beste oplossingen in complexe domein overstijgende problematiek. Wij zijn trots op onze manier van werken; vraaggericht, slagvaardig, samenwerkingsgericht, flexibel en zoeken met elkaar naar de beste oplossingen en leveren altijd maatwerk. 

“Logica brengt je van A naar B.
Samenwerken brengt je overal”

De koers voor de komende jaren is neergezet in Perspectief op 2024, het doorontwikkelplan voor de periode 2020-2024. In 2021 zetten we een eerste stap. In dit document leest u de onderwerpen die meerjarig prioriteit hebben en wat we daaraan doen in 2021. Daarnaast geven we ook de thema’s weer waarop we ons extra inzetten.

Contact 

Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden
Bezuidenhoutseweg 179
2594 AH Den Haag
070-7570900
veiligheidshuishaaglanden@zvhh.nl

Deze website kan het best bekeken worden in Firefox of Google Chrome