Doorontwikkeling en borging van het expertisecentrum en  kennisknooppunt

Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft de ambitie om, zich de komende jaren te ontwikkelen tot het regionaal expertisecentrum en kennis-knooppunt, in het bijzonder op het gebied van complexe casuïstiek. In 2021 wordt hiervoor een kennisplan opgesteld. Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft bureau DSP gevraagd een voorstel te maken voor het ontwerpen,  opzetten en (gedeeltelijk) uitvoeren van dit kennisknooppunt, dat onder meer trainingen opzet en uitvoert en onderzoek initieert en begeleidt. Er wordt gekeken naar de samenhang met het Haagse Leeratelier en de rol die het Zorg- en Veiligheidshuis hierin vervult.