Nieuw ondersteunend ICT-systeem 

Informatievoorziening is een wezenlijk onderdeel van het werken in een Zorg- en Veiligheidshuis. Om tot een goede aanpak van probleemsituaties te komen, is het immers essentieel om over de juiste informatie te beschikken. In 2021 onderzoekt het Zorg- en Veiligheidshuis welk systeem het beste ondersteunt, hier wordt een keuze in gemaakt, waarna het nieuwe systeem  geïmplementeerd wordt.