Begroting Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden 2021

Inkomsten

Regulier inkomsten

2021

Rijksbijdrage

€ 585.000

Kostenvergoeding werkplekken

€ 12.600

Bijdrage gemeente Den Haag (reguliere en preventieve aanpak)

€ 675.000

Bijdrage gemeente Den Haag (trends e.d.)

€ 109.000

Bijdrage regiogemeenten (reguliere en preventieve aanpak)

€ 215.000

Bijdrage Hollands Midden (preventieve aanpak)

€ 25.000

Totaal regulier inkomsten

€ 1.621.600

Incidentele inkomsten

2021

Verlenging opdracht Flexteam

€ 30.000

Bijdrage OCW MDA++

€ 260.000

Bijdrage ZonMW HHS

€ 6.000

Subsidie Intensieve Aanpak

€ 240.000

Incidentele bijdrage NCTV via GDH 

€ 150.000

Restbedrag balans subsidies

€ 332.000

Totaal incidentele inkomsten

€ 1.018.000

Totaal inkomsten

€ 2.639.600

Uitgaven

Kostenpost (stuctureel)

2021

Personeel (vast)

€ 1.107.664

Huisvesting, Automatisering

€ 395.000

Overige apparaatskosten

€ 68.525

Totaal structureel

€ 1.571.189

Kostenpost (incidenteel)

2021

Personeel (tijdelijk)

€ 1.033.411

Projectkosten

€ 35.000

Totaal incidenteel

€ 1.068.411

Totaal uitgaven

€ 2.639.600

Contact 

Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden
Bezuidenhoutseweg 179
2594 AH Den Haag
070-7570900
veiligheidshuishaaglanden@zvhh.nl