Criminele familiesystemen

Criminele families zijn gesloten systemen waarbij intergenerationele overdracht plaatsvindt van georganiseerde criminaliteit en waarbij de rechten van de mens en het kind in het gedrang komen. Deze complexe problematiek kan verschillende thema’s raken, zoals: mensenhandel, mobielbanditisme, ondermijning, huiselijk geweld, multiproblematiek en drughandel. De bestrijding van dit vaak nog onzichtbare probleem vergt de inzet van een groot aantal partijen uit verschillende domeinen. In 2021 onderzoekt gemeente Den Haag samen met de partners in het Zorg- en Veiligheidshuis, het RIEC en het stadsdeel hoe we elkaar kunnen ondersteunen en versterken in deze aanpak.