Doorontwikkeling procesregie en casusregie

In complexe casuïstiek creëert het Zorg- en Veiligheidshuis een platform waar samenwerkingspartners bij elkaar komen om gezamenlijk een integraal plan van aanpak op te stellen. Een grote opgave van een procesregisseur is om de harmonie in het ketendoel en synergie in de samenwerking te krijgen. Dit is een vak apart, net als het bieden van casusregie. De casusregisseur is het eerste aanspreekpunt in de casus voor de ketenpartner hij of zij overziet dat er in de uitvoering gewerkt wordt vanuit één plan van aanpak. In de huidige situatie is de verankering en het gewenste effect van de invoering van casusregie nog onvoldoende. Het is nog onduidelijk hoe de casusregie georganiseerd moet worden. 

 In 2021 gaan we daarom specifiek kijken naar hoe we casusregie het best kunnen invullen in het Zorg- en Veiligheidshuis. We stellen criteria op waaraan een goede casusregisseur moet voldoen. Er wordt geïnvesteerd op de vakontwikkeling in aansluiting met het leeratelier Haaglanden Maatwerk & Regie. In 2021 is er voor iedere proces- en casusregisseur die werkt voor het Zorg- en Veiligheidshuis casuïstiek een goede training beschikbaar.