Radicalisering en (gewelddadig) extremisme

Het thema radicalisering en (gewelddadig) extremisme is constant in beweging en ontwikkeling. De afgelopen jaren heeft de persoonsgerichte aanpak op radicalisering zich vooral gericht op het jihadisme. We ontwikkelen deze aanpak door en ontwikkelen expertise op ander vormen van radicalisering. Denk aan links-, rechts en anti-overheid extremisme. 

 Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden is bovendien trekker van het landelijk flexteam radicalisering van alle verschillende Zorg- en Veiligheidshuizen. Hierdoor zijn wij op de hoogte van de landelijke trends en ontwikkelingen, die we vertalen naar regionaal en lokaal beleid.