Verbinding Zorg en Veiligheid 

Veiligheidsproblemen ontstaan omdat er binnen het huidig stelsel geen integraal antwoord is op sommige maatschappelijke vraagstukken. Kennis en ervaring is er maar de verbinding ontbreekt. Dit kan beter. In 2021 agenderen wij knelpunten die het snijvlak zorg en veiligheid raken op het Bestuurlijk Overleg Zorg en Veiligheid zodat er randvoorwaarden gecreëerd worden waarbinnen effectief op alle niveaus samengewerkt kan worden. De transformatie van Veiligheidshuis naar Zorg- en Veiligheidshuis in 2020 heeft twee werelden bij elkaar gebracht. In 2021 focussen wij ons op het leren kennen van elkaars cultuur, het leren verstaan van elkaars taal en het verbinden van de kennis in de aanpak van complexe casuïstiek. 

 In 2021 oriënteert het Zorg- en Veiligheidshuis zich onder andere op versterking vanuit de Verstandelijk gehandicaptensector. Daarnaast wordt er  geïnvesteerd in het optimaliseren van de samenwerking met de ZSM en het RIEC.