Deze website kan het beste bekeken worden in Firefox of Google Chrome
Sluiten

Jaarplan 2022

met zorg aangepakt

Jaarplan 2022

Met zorg aangepakt

Verbinding Zorg en Veiligheid

Doorontwikkeling en borging van het expertisecentrum en kennisknooppunt 

Doorontwikkeling procesregie en casusregie

Beleidssignalering en analyse

Post corona, huisvesting en ICT 

Experiment en innovatie 

Onze plannen voor 2022

Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat het noodzakelijk is met meerdere organisaties uit de verschillende domeinen samen te werken om tot een oplossing te komen. Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden is een netwerkorganisatie waar justitie-, zorg- en gemeentepartners samenwerken aan de veiligheid voor alle burgers en het terugdringen van criminaliteit. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt procesregie in de meest complexe domeinoverstijgende casuïstiek. 

Alle ketenpartners binnen het Zorg- en Veiligheidshuis bundelen hun krachten en maken slimme verbindingen om te komen tot de beste oplossingen in complexe domeinoverstijgende problematiek. Wij zijn trots op onze manier van werken; vraaggericht, slagvaardig, samenwerkingsgericht, flexibel en zoeken met elkaar naar de beste oplossingen en leveren altijd maatwerk.

“Logica brengt je van A naar B.
Samenwerken brengt je overal”

De koers voor de komende jaren is vastgelegd in Perspectief op 2024, het doorontwikkelplan voor de periode 2020-2024. In 2021 zijn we volop aan de gang gegaan met de uitvoering. In 2022 zetten we een volgende stap. In dit document geven we de onderwerpen weer die meerjarig prioriteit hebben en wat we daaraan doen in 2022. Daarnaast geven we de onderwerpen weer waar we dit jaar extra op inzetten. 

Contact 

Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden
Bezuidenhoutseweg 179
2594 AH Den Haag
070-7570900
veiligheidshuishaaglanden@zvhh.nl

Deze website kan het best bekeken worden in Firefox of Google Chrome