Begroting Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden 2022

Inkomsten

Reguliere inkomsten

2022

Rijksbijdrage

€ 585.000

Bijdrage VNG

€ 750.000

Bijdrage gemeente Den Haag

€ 675.000

Bijdrage gemeente Den Haag (trends e.d.)

€ 65.000

Bijdrage regiogemeenten

€ 215.000

Bijdrage Hollands Midden (preventieve aanpak)

€ 25.000

Kostenvergoeding werkplekken

€ 12.600

Totaal regulier inkomsten

€ 2.327.600

Incidentele inkomsten

2022

Subsidie Experiment

€ 233.000

Bijdrage OCW MDA++

€ 300.000

Subsidie ZonMW

€ 133.000

Subsidie jeugd via RIEC

€ 50.000

Bijdrage NCTV via GDH 

€ 150.000

Landelijke opdracht Flexteam

€ 99.000

Totaal incidentele inkomsten

€ 965.000

Totaal inkomsten

€ 3.292.600

Uitgaven

Kostenpost (stuctureel)

2022

Personeel (vast)

€ 1.835.528

Huisvesting, automatisering

€ 395.000

Overige apparaatskosten

€ 76.964

Totaal structureel

€ 2.307.492

Kostenpost (incidenteel)

2022

Personeel (tijdelijk)

€ 757.108

Projectkosten

€ 129.000

Landelijke opdracht Flexteam

€ 99.000

Totaal incidenteel

€ 985.108

Totaal uitgaven

€ 3.292.600

Contact 

Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden
Bezuidenhoutseweg 179
2594 AH Den Haag
070-7570900
veiligheidshuishaaglanden@zvhh.nl