Doorontwikkeling en borging van het expertisecentrum en  kennisknooppunt

Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot het regionale expertisecentrum en kennisknooppunt, in het bijzonder op het gebied van complexe casuïstiek. In 2022 werken we de, door het DSP-groep opgestelde, opzet voor een kenniscentrum verder uit. We zetten een structuur neer voor het kenniscentrum en organiseren van daaruit kennissessies voor verdieping op actuele thema’s en het versterken van het netwerk. Daarnaast starten we met een kennisaanbod via de website van het Zorg- en Veiligheidshuis met kennisdocumenten, e-learnings en basistrainingen.  Er zal in ieder geval aandacht zijn voor kennisontwikkeling op de thema’s mensenhandel, LVB-problematiek, (forensische) geestelijke gezondheidszorg en casusregie. Dit doen we mede vanuit het Haags leeratelier Maatwerk en Regie dat we samen met de gemeente Den Haag en de hogescholen in Leiden en Den Haag in 2021 hebben opgezet.

Verder gaan we aan de slag met de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd naar opgeschaalde casuïstiek in het Zorg- en Veiligheidshuis.