Doorontwikkeling procesregie en casusregie

Procesregisseurs hebben de taak om in complexe casussen met de betrokken partners tot gezamenlijke doelstellingen te komen en een integraal plan van aanpak op te stellen. Casusregisseurs zien toe op de uitvoering van het gezamenlijke plan. In de huidige situatie is de verankering en het gewenste effect van de invoering van casusregie nog onvoldoende.

Het aankomende jaar vertalen we het door het DSP-groep opgestelde rapport over casusregie in het Zorg- en Veiligheidshuis naar de Haaglandse praktijk. We werken toe naar een advies aan het managementteam van Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden over hoe we de rol van casusregisseur in de toekomst het beste kunnen invullen. Hierbij betrekken we de lokale kamers. Verder zetten we in op vakontwikkeling en sluiten aan bij het Haagse Leeratelier voor maatwerk en regie. Voor iedere proces- en casusregisseur is een goede training beschikbaar.