Experiment en innovatie 

In 2021 zijn we, ondersteund door het Instituut voor Publieke Waarden, gestart met het meerjarige experiment ‘Van onmacht naar impact’. In 2022 gaan we verder met de uitvoering. In totaal pakken we met het experiment 20 vastgelopen complexe domeinoverstijgende casussen op waarin we doorbraken proberen te realiseren door het creëren van rust voor de cliënt. Dat betekent maatwerk leveren door snel voorzieningen als huisvesting, inkomen en behandeling beschikbaar stellen en met intensieve casusregie daarop voortbouwen. We brengen middels tussentijdse evaluaties onder professionals maar ook cliënten en diverse reflectiesessies de eerste resultaten en leerpunten in beeld.