Post corona, huisvesting en ICT 

Na anderhalf jaar digitaal werken door het coronavirus keren we langzaam terug naar het nieuwe ‘normaal’. In 2022 onderzoeken we samen met de ketenpartners hoe we de samenwerking in het fysieke ketenkantoor het best kunnen organiseren en de verworvenheden van het digitale werken kunnen blijven benutten. Daarnaast is er sprake van een voorgenomen verhuizing.

Het afgelopen jaar is het nieuwe registratiesysteem PGAx geïmplementeerd. Alle stafteamleden en ketenpartners volgden een gebruikerstraining. Het komende jaar optimaliseren we het systeem verder in onze werkprocessen. We richten in PGAx een gedegen analysestructuur in om goede managementinformatie te kunnen verzamelen en verdiepende analyses op actuele thema’s en knelpunten te kunnen uitvoeren.