Rivaliserende jeugdgroepen en criminele families

De problematiek van jongeren en (georganiseerde) drugscriminaliteit en (steek)wapenincidenten is actueel. Dergelijke incidenten houden vaak verband met rivaliserende jeugdgroepen of -netwerken die dikwijls voorbij gaan aan gemeentegrenzen. Andere jongeren groeien op in criminele familiesystemen. Een zorgelijke ontwikkeling die we ook terugzien in de regio Haaglanden.

 De aanpak van deze complexe jeugdproblemen vraagt om intensieve integrale samenwerking. Eerder is gestart met een kernteam jeugd en diverse themaoverleggen over criminele jongeren en steekwapens. In 2022 werken we met gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie aan een stevige integrale aanpak van rivaliserende jeugdgroepen en criminele families. De inzet van jeugdpartners is essentieel. Verder investeren we het komende jaar extra in de kennis en expertise over jeugdcriminaliteit door het organiseren van kennissessies in samenwerking met het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV).