De aanpakken in 2022

Naast de Intensieve Levensloopaanpak Risicovol en Verward gedrag (ILA) en het thema rivaliserende jeugdgroepen en criminele families zetten we ook dit jaar onverminderd in op de andere aanpakken in Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden:

• Huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA++)
• Radicalisering en (gewelddadig) extremisme
• Complexe multiproblematiek