Veiligheid van professionals

Vanuit het clientperspectief voeren we in het Zorg- en Veiligheidshuis steeds vaker samen met betrokken partners gesprekken met cliënten over het plan van aanpak. Ook bezoeken casusregisseurs cliënten in hun woon- of leefomgeving. In het contact met cliënten worden professionals soms geconfronteerd met bedreigingen, intimidatie, geweld of ander grensoverschrijdend gedrag. De veiligheid van de professionals staat zonder meer voorop. Daarom zetten we in 2022 in op het vergroten van de weerbaarheid van de stafteamleden en ketenpartners middels normsessies en cliënt-contact-trainingen. Indien er toch een incident plaatsvindt, zorgen we voor de juiste ondersteuning en nazorg. Samen met politie kijken we naar de mogelijkheden om een goede en laagdrempelige aangiftestructuur voor professionals op het Zorg- en Veiligheidshuis te organiseren.