Verbinding Zorg en Veiligheid 

Veiligheidsproblemen ontstaan omdat er binnen het huidige stelsel vaak geen integraal antwoord is op complexe maatschappelijke vraagstukken. De kennis en ervaring is er, maar de verbinding tussen het zorgveld en het veiligheidsdomein kan beter. In 2022 proberen we de twee werelden van zorg en veiligheid nog dichter bij elkaar te brengen en geven we de samenwerking een impuls. Op alle niveaus; aan de operationele casustafels, in het managementteam van het Zorg- en Veiligheidshuis en in het Bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid Haaglanden (stuurgroep). Het cliëntperspectief staat hierbij centraal. We betrekken ervaringsdeskundigen, cliëntenraden en naasten en investeren in de cliënt-aan-tafelgesprekken. Samen met de ketenpartners organiseren we een bestuurlijke kennisconferentie Zorg en Veiligheid, we ontwikkelen een gezamenlijke kennisagenda en optimaliseren de tafelschikking zodat ook op tactisch en bestuurlijk niveau de juiste partijen aan tafel zitten. In 2022 versterkt het Zorg- en Veiligheidshuis de samenwerking met de lokale kamers, de verstandelijk gehandicaptensector, jeugdpartners, de rechtspraak, het RIEC en ZSM.