Ik heb een brief ontvangen

Heb je een brief van ons ontvangen? We helpen je graag verder.

Een brief van Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden herken je aan het logo op de envelop en het logo op de brief zelf. In de brief staat informatie die belangrijk is voor jou om te weten. Hieronder leggen we meer uit.

Ik heb een brief ontvangen

 
 
 
Waarom heb je een brief van ons ontvangen?

Deze brief ontvang je omdat er zorgen zijn over jouw situatie. We willen je helpen om weer op een veilige en gezonde plek in je leven te komen.

De verschillende organisaties die bij jou betrokken zijn zien dat je het moeilijk hebt met een probleem of dat je voor problemen zorgt. Zij willen je graag helpen. Om jou te kunnen helpen gaan deze organisaties samen over jou praten en maken een plan. Dit doen zij binnen het zorg- en veiligheidshuis.

Wat staat er in de brief?

In de brief staat dat verschillende organisaties over jouw situatie willen gaan praten, omdat zij zich zorgen maken over jou. Een van deze organisaties heeft jouw situatie aangemeld bij het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Om een plan te maken om jou te  helpen, gaan er een paar dingen gebeuren;

Persoonsgegevens vastleggen
Wij zetten een aantal van jouw persoonsgegevens in het systeem van Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Zoals je naam, adres en geboortedatum. Daarnaast kan er informatie over jou worden opgevraagd bij verschillende organisaties. Zoals bij de politie, gemeente en jouw zorgaanbieder. Over het vastleggen van persoonsgegevens hebben we afspraken gemaakt binnen Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Waarom we jouw gegevens vastleggen en welke afspraken we hierover hebben gemaakt lees je in het convenant en het privacyprotocol van Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Kijk daarvoor bij downloads.

De aanmeldende organisatie
In de brief lees je welke organisatie jouw situatie heeft aangemeld. Heb je hier vragen over? Dan kun zelf contact opnemen met deze organisatie.

Je kunt meepraten over het plan
We horen  graag jouw wensen voor de toekomst. Wil je jouw wensen samen met ons bespreken? Kom dan op gesprek met een van je begeleiders.

Jouw rechten

Vanuit de wet heb je verschillende rechten in deze situatie. Zo heb je recht op:

 • Uitleg over welke persoonsgegevens we van jou hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de persoonsgegevens die we hebben vastgelegd
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens

Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via veiligheidshuishaaglanden@zvhh.nl
Geef hierbij duidelijk aan wie je bent. We kunnen je ook vragen om jezelf te identificeren.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen na het lezen van de brief? Dit kun je doen:

 • Neem contact op met je casusregisseur
  Heb je begeleiding van een zorgverlener of reclassering? Neem dan contact op met deze persoon. Samen kun je kijken naar de mogelijkheden en vragen die je hebt.
 • Neem contact op met de meldende organisatie
  In de brief lees je welke organisatie zich zorgen maakt om jou en jouw situatie heeft gemeld. Ken je iemand van deze organisatie? Neem dan contact op met deze persoon, samen kun je kijken naar de mogelijkheden en vragen die je hebt.
 • Neem contact op met een betrokken organisatie
  Weet je welke organisatie zich (ook) zorgen maakt om je? Vraag er naar bij hen. Zij kunnen je helpen met het beantwoorden van je vragen.
 • Neem contact op met het Informatiecentrum Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden
  Onze collega’s kunnen je helpen met vragen over Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden of je in contact brengen met een van de organisaties die bij jou betrokken is.