Onze werkwijze

Niet alle zorg- en veiligheidshuizen werken hetzelfde. Hier lees je hoe wij werken en meer over onze aanpakken.

Ons werkproces

 • Melding doen

  Een netwerkpartner doet een melding.

 • Weegoverleg

  Tijdens het weegoverleg beoordelen we of een integrale netwerkaanpak nodig is.

 • Casusoverleg

  Tijdens een casusoverleg stellen de verschillende netwerkpartners samen een plan van aanpak op en wijzen een casusregisseur aan.

 • Monitoren en afschalen

  De samenwerkende partners houden de situatie van de persoon goed in de gaten.  Als deze verbetert of stabiliseert  schalen we af en kunnen de betrokken partners weer zelfstandig verder.

Een melding doen

Als netwerkpartner kun je een melding doen bij ons. Niet iedereen kan zomaar een melding doen.
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

 • Alleen netwerkpartners die ons samenwerkingsconvenant hebben getekend kunnen een casus bij ons aanmelden
 • De situatie van je casus is zorgelijk op meerdere leefgebieden van de betrokken persoon
 • De veiligheid van de betrokkenen, de omgeving of de maatschappij is in het geding
 • Het is noodzakelijk voor het  straf-, zorg- en gemeentelijk domein om samen te werken
 • Alles binnen de eigen macht is geprobeerd zonder positieve verandering voor de situatie van de betrokken persoon

Klik op de knop hieronder om een melding te doen.

 1. Complexe multi-problematiek

  In deze aanpak staan personen die overlast geven of crimineel gedrag vertonen in combinatie met schulden, dakloosheid of verslaving centraal. Het doel is om de veiligheid van de persoon zelf, alle betrokkenen en de omgeving te verbeteren.

 2. Radicalisering en (gewelddadig) extremisme

  Deze aanpak is bedoeld voor personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn en vanuit de radicale invulling van hun ideologie een (veiligheids)risico (kunnen gaan) vormen voor de maatschappij. Het gaat om alle vormen van radicalisering of extremisme, denk bijvoorbeeld aan rechts- en links extremisme, religieus extremisme of anti-overheid extreme.

 3. Intensieve (Levensloop)aanpak - Risicovol en Verward gedrag

  In deze aanpak staan personen centraal die moeite hebben hun (terugkerende) problemen onder controle te krijgen en te houden. Zij vertonen daarbij meer dan eens gevaarlijk gedrag richting zichzelf en/of anderen. Binnen de Intensieve Levensloopaanpak werkt het zorg- en veiligheidshuis nauw samen met de levensloopcoödinatoren van Fivoor.

 4. MDA++ Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Geweld hoort nergens thuis. Toch lukt het niet altijd om huiselijk geweld te stoppen, ook niet met hulp. Blijft een situatie structureel onveilig? Dan kan een betrokken professional MDA++ aanvragen. Dit is een multidisciplinaire aanpak gericht op een veiligere situatie bij zeer ernstige en complexe, terugkerende gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 5. Rivaliserende jeugdgroepen

  Deze aanpak richt zich op  jongeren die te maken hebben met (gewelddadige) rivaliteit tussen de groep waar zij bij horen en een andere (jeugd)groep binnen de regio Haaglanden. Deze jeugdgroepen worden besproken in de aanpak gericht op een persoon of de groep als geheel.

Samenwerkingsafspraken in regio Haaglanden

De netwerkpartners van Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden hebben afspraken gemaakt voor een constructieve samenwerking. Deze afspraken gaan ook over het  correct en integer omgaan met de persoonsgegevens van de betrokkenen.  Deze afspraken kun je lezen in het samenwerkingsconvenant en het privacyprotocol. Een netwerkpartner mag alleen deelnemen aan een overleg als zijn organisatie zowel het convenant als het privacyprotocol heeft ondertekend.

 

 

Onze plannen

In onze jaarplannen, jaarverslagen en in het Perspectief op 2024 lees je hoe wij onze taken invullen.
Je vindt deze plannen bij downloads.